Divadlo PetroMira

V Morii
V Morii
Gimli
Gimli
Aragorn
Aragorn
Štika u Galdriel
Štika u Galdriel
Štika u Galdriel
Štika u Galdriel
Štika u Galdriel
Štika u Galdriel
Miro
Miro
Sochy králů
Sochy králů
Sochy králů
Sochy králů
Sochy králů
Sochy králů
Na vodě
Na vodě
Příjezd ke králům
Příjezd ke králům
Glum v patách
Glum v patách
Bojová porada
Bojová porada
Bojová porada
Bojová porada
Frodo se jde projít
Frodo se jde projít
Boromir žádá prsten
Boromir žádá prsten
Hobit s holí
Hobit s holí
Bitka se skřety
Bitka se skřety
Mrtví skřeti a Boromir
Mrtví skřeti a Boromir
Mrtvý Boromir
Mrtvý Boromir
Režie
Režie
Pohřeb Boromira
Pohřeb Boromira
Pohřeb Boromira
Pohřeb Boromira
Herci
Herci
Loučení s diváky
Loučení s diváky
Herci
Herci
Poklona
Poklona
Poklona
Poklona
Odchod ze scény
Odchod ze scény
Divácky nejúspěšnější herci
Divácky nejúspěšnější herci
Divácky nejúspěšnější herci
Divácky nejúspěšnější herci
Divácky nejúspěšnější herci
Divácky nejúspěšnější herci