Sluneční Zátoka 2004

Jak lvové bijem’ o bránu,
orlové v kleci jatí.
my bychom vzhůru k vesmíru,
však se Zemí jsme spjati.
Slyšíme z brány volat hlas,
přistupte, plavci, blíže, 
projděte branou mezi nás,
zbavte se zemské tíže.
    

Seznam kapitol: